Sessies

Kennismakingsgesprek en intakesessie.

Tijdens een intakesessie maken we kennis met elkaar en achterhalen we samen de hulpvraag. Mocht je eerst even vrijblijvend telefonisch willen kennismaken kan dit natuurlijk ook.

Coachingstraject

Een coachingstraject bestaat uit het bovenstaande. Het aantal coachingssessies met het kind worden in overleg bepaald, dit zijn er meestal 4 tot 6. Tijdens de intake bepalen we in overleg hoe we het coachingstraject willen vormgeven, aangepast op de behoefte van de ouders en het kind. Dit betreft ook de locatie van de sessies, welke kunnen plaatsvinden in de praktijk van Sara, thuis bij het kind of zelfs buiten. Lees voor verdere informatie gerust even de huisregels en de algemene voorwaarden door.

Tijdens de sessies met het kind doen we o.a. lichaamsoefeningen(mindfulness), wordt er getekend en gespeeld. De therapievorm wordt afgestemd op het kind en de hulpvraag. Er worden mogelijk ook oefeningen meegegeven voor thuis. Van de ouders wordt verwacht dat zij tijdens het coachingstraject van hun kind zelf ook bereid zijn om te kijken naar zichzelf, om zo het goede voorbeeld te geven, een gevoel van samen doen te creëren en de beste resultaten te behalen.

Intake

De intake vindt plaats in de praktijk of bij het gezin thuis. Tijdens de intake gaan we bij voorkeur in gesprek met beide ouders. Het kind is hier wel of niet bij.

Duur 60 min

Prijs 60 euro

coaching sessies

Tijdens de sessies met het kind zijn de ouders niet aanwezig. Mocht de hulpvraag van het kind verschillen van die van de ouders, staat de hulpvraag van het kind in deze sessies centraal.

Duur 60 min

Prijs 60 euro

tussentijds contact

Na een aantal kindsessies is er weer contact tussen de kindercoach en de ouders. Dit kan ook telefonisch. Hierin bespreken we de voortgang en mogelijke vragen. 

Duur 45 min

Prijs 45 euro

Eindgesprek

Ter afsluiting van het coachingstraject vindt er een eindsessie met het kind plaats en een eindgesprek met de ouders. Hierin bespreken we de laatste dingen en nemen we afscheid.

Duur 45 min

Prijs 45 euro

Klachtenprocedure Sara Cécile Kindercoaching

  1. Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.

  2. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

  3. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris die door stichting Adiona wordt beschikbaar gesteld. Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

 

U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

 

De onafhankelijk klachtenfunctionaris is bereikbaar via het telefoonnummer: 06-48445538 of het e-mail adres: bemiddeling@quasir.nl.

  • YouTube
  • Instagram
Sara Cécile kindercoaching
 
Roemervisscher straat 240
3132EX Vlaardingen
 
KVK 75169592
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenreglement

© 2019 by Sara Cécile Kindercoaching. Proudly created with Wix.com